top of page

Kinetic design

 

Poza działaniami czysto artystycznymi realizuję też obiekty, w których łączę moje doświadczenia ze sztuką kinetyczną i designem. W rezultacie powstają przedmioty o charakterze użytkowym, a nawet edukacyjnym.

 

Apart from strictly artistic work, I have also built objects which encompass my experience in kinetics as well as in design. I create works of art/ exhibit items/ objects which are both usable and educational.  

 

bottom of page