top of page

Kinetic sculptures

 

Moje pierwsze prace powstały w końcu lat osiemdziesiątych XX w., podczas studiów w Katedrze Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

Na tej stronie prezentuję wybrane obiekty stworzone w ciągu ponad trzydziestu lat działalności twórczej.

 

My first works of art were made in the eighties of the 20th century when I was still a student at the Faculty of Industrial Design of the Academy of Fine Arts in Wrocław.  

On my website, I wish to present selected objects I have created in the last thirty years of my artistic career.  

bottom of page