Kinetic sculptures

 

Moje pierwsze prace powstały w końcu lat osiemdziesiątych XX w., podczas studiów w Katedrze Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

Na tej stronie prezentuję wybrane obiekty stworzone w ciągu ponad trzydziestu lat działalności twórczej.

 

My first works of art were made in the eighties of the 20th century when I was still a student at the Faculty of Industrial Design of the Academy of Fine Arts in Wrocław.  

On my website, I wish to present selected objects I have created in the last thirty years of my artistic career.  

Copernicus
All about ticking - 2015
The Clock I - 1988
Stryjek Szczęściaż - detail
The Bird - 2002 - detail
The Crow - 2000
Who looks here... - 1988
005KM - the pocket art - 2000
The spiral - detail - 1998
The Lift - 1999
The Clock II - 1988
The Lift - 1999
The Bird - 2002
The Lift - 1999
TheBird - 2002
Whatever I think about - 2011
Swordfish - detail - 2004/2012
Swordfish - 2004
Swordfish - 2004/2012
The Spiral - 1998
The Spiral and the Swordfish
Steam Machine - 1994
All about ticking - 2015 - detail
Swordfish - 2004/2012
1/2